Versailles Casino

FORTUNELLA DICE

FORTUNELLA DICE เป็นเกม สล็อตออนไลน์ ที่มี 5 วงล้อ และช่องจ่ายเงิน 1,024 ช่อง.

WILD

แทนที่สัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้น SCATTER .

SCATTER

สัญลักษณ์ SCATTER 3,4 หรือ 5 อันให้รางวัล FREE SPINS!

สัญลักษณ์ SCATTER  3 อันจะทำให้เกิดFREE SPINS 8 ครั้ง

 

สัญลักษณ์ SCATTER  4 อันจะทำให้เกิดFREE SPINS 12 อัน

 

สัญลักษณ์ SCATTER  5 อันจะทำให้เกิด FREE SPINS 16 ครั้ง

WILD FREE SPINS

ปรากฏเฉพาะระหว่าง FREE SPINS แทนที่สัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งหมด และคูณเงินรางวัลด้วย 2.

เล่นตอนนี้ที่เกมคาสิโนออนไลน์ของเรา Fortunella Dice

เล่น

เกม ประวัติโดยย่อ การแจ้งเตือน